อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

ข่าวสาร สออ.

Regional Science Park Innovation day 2020

มจธ. จับมือกับบริษัทห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรมาตรฐานสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและอาเซียน...

Read More