อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

ห้องประชุมและสัมมนา

ห้องเทียนทะเล 1 (BRI-224)

รายละเอียดของห้อง
➽ พื้นที่ 384 ตารางเมตร (สูงสุด 300 ที่นั่ง)
➽ จอ Projector 2 จอ
➽ จอ LCD ขนาด 65 นิ้ว 2 จอ
➽ กล้องบันทึกภาพ
➽ ระบบเครื่องเสียง
➽ ระบบอินเตอร์เน็ต Wifi

ห้องเทียนทะเล 2 (BRI-206)

รายละเอียดของห้อง
➽ พื้นที่ 126 ตารางเมตร (สูงสุด 60 ที่นั่ง)
➽ จอ Projector 1 จอ
➽ กล้องบันทึกภาพ
➽ ระบบเครื่องเสียง
➽ ระบบอินเตอร์เน็ต Wifi

ห้องเทียนทะเล 3 (BRI-207)

รายละเอียดของห้อง
➽ พื้นที่ 48 ตารางเมตร (สูงสุด 20 ที่นั่ง)
➽ จอ LCD ขนาด 65 นิ้ว 1 จอ
➽ ระบบอินเตอร์เน็ต Wifi

ห้องเทียนทะเล 4 (BRI-208)

รายละเอียดของห้อง
➽ พื้นที่ 55 ตารางเมตร (สูงสุด 20 ที่นั่ง)
➽ จอ LCD ขนาด 65 นิ้ว 1 จอ
➽ ระบบอินเตอร์เน็ต Wifi

ห้องเทียนทะเล 5 (BRI-209)

รายละเอียดของห้อง
➽ พื้นที่ 62 ตารางเมตร (สูงสุด 25 ที่นั่ง)
➽ จอ Projector 1 จอ
➽ กล้องบันทึกภาพ
➽ ระบบเครื่องเสียง
➽ ระบบอินเตอร์เน็ต Wifi