อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลอรี่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คุณโสภิดา  บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม(สออ.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) และคณะ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณชเล วุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลอรี่ จำกัด และคณะผู้ติดตาม ในการเข้าเยี่ยมชม เครื่องมือ อุปกรณ์โรงงานต้นแบบ และเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dry)ของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)  รวมถึงห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัย Agricultural and Functional Food Processing (AFP) และได้ทำการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการทำการวิจัยร่วมกันในอนาคต